Welkom bij
Claassen Boomverzorging
Kom verder!

Over Ons

We omringen ons graag met groen. Wonen en werken in een groene omgeving is letterlijk van levensbelang voor de mens; bomen zetten kooldioxide om in zuurstof, wat wij nodig hebben om te kunnen leven. Daarom moeten we ook goed voor de bomen zorgen. Boomverzorging kent verschillende facetten. Hieronder beschrijven wij alle facetten en vertellen we hoe we te werk gaan.

Snoeien

Voor bomen midden in ons leefgebied is het noodzakelijk dat de ze gesnoeid moeten worden. Zo kan voorkomen worden dat bomen overlast gaan geven en/of gevaar opleveren.

Rooien

Soms is het niet te voorkomen dat bomen gerooid moeten worden, bijvoorbeeld als een boom te groot of te gevaarlijk wordt of als een boom plaats moet maken voor iets anders.

Planten

Naast het snoeien en rooien van bomen, kunnen wij u ook ondersteuning bieden bij de keuze, aanschaf en het planten van bomen.

Verplanten

Als blijkt dat een boom niet op de juiste plaats is geplant of moet wijken voor iets anders, is het een mogelijkheid om te bekijken of de boom verplant kan worden.

Groeiplaats verbetering

Een zeer belangrijk aspect dat vaak ondergewaardeerd wordt, is de groeiplaats. Een rijk bodem leven, voldoende zuurstof, een niet te verdichte bodem, een goede vochthuishouding, voldoende organische stof zijn allemaal van levensbelang voor een boom.

Onderzoek en advies

Heeft uw boom een holte, beschadigingen, een zwam-aantasting, of een slechte groei? In dat geval kan onderzoek uitwijzen wat de oorzaak is en kunnen wij een passend hersteladvies geven.

Impressie

Hier vind u een kleine impressie van de project die Claassen Boomverzorging heeft mogen uitvoeren

Snoeien

Voor bomen midden in ons leefgebied is het noodzakelijk dat de ze gesnoeid moeten worden. Zo kan voorkomen worden dat bomen overlast gaan geven en/of gevaar opleveren. Ook is snoeien van belang om te voorkomen dat er op latere leeftijd grote snoeiwonden gemaakt moeten worden. Takken die bijvoorbeeld hinderlijk in de weg hangen of een boom die gevaarlijk dicht in de buurt van een huis staat. Als een boom al ouder is, dan gaat de aandacht vooral uit naar het onderhoud van de boom. Denk hierbij aan het snoeien van dode of breukgevaarlijke takken en het verhelpen. Ook kan snoeien de oplossing zijn in geval van instabiliteit.

Snoeien kan met een hoogwerker gebeuren. Als er geen hoogwerker in de buurt kan komen of wanneer het slechts om enkele bomen gaat, is ook klimmend snoeien een optie. Met een speciaal klimtuig/harnas klimmen we veilig in de boom. Dit kan bij alle bomen, van klein tot groot. Ook wanneer de takken niet kunnen vallen, kunnen wij klimmend werken. Hierbij maken we gebruik van speciale afvangtechnieken om het vrijkomend materiaal veilig en gecontroleerd beneden te krijgen.

Rooien

Soms is het niet te voorkomen dat bomen gerooid moeten worden, bijvoorbeeld als een boom te groot of te gevaarlijk wordt of als een boom plaats moet maken voor iets anders. Het rooien van bomen kan op veel verschillende manieren. Soms kan dit eenvoudig, maar vaak kan een boom niet vallen zonder schade te maken aan haar omgeving. Ook dan bent u bij ons aan het goede adres. Met speciale klim- en afvangtechnieken, hijsen of inzet van andere machines kunnen bomen gerooid worden. Voor iedere boom bieden wij een passende oplossing.

Na het rooien van bomen, laten we u niet zitten met het groenafval. Ook voor het afvoeren van takken en stamhout hebben wij verschillende passende oplossingen. Te denken valt aan het afvoeren, hakselen of in kleine stukken zagen van het hout. Bij mooi stamhout en of grote partijen is het zelfs goed mogelijk dat het hout nog iets oplevert.

Planten

Naast het snoeien en rooien van bomen, kunnen wij u ook ondersteuning bieden bij de keuze, aanschaf en het planten van bomen. Dit begint bij de juiste keuze in boomfamilie, soort en uitvoering op de juiste plaats. Bij het planten van bomen is specifieke aandacht vereist. Simpelweg een gat graven is niet afdoende. Een passende leef-/ groeiomgeving bij de bomen is van levensbelang: vocht, zuurstof, bodemleven, en de juiste voedingsstoffen dienen te zijn (of worden) afgestemd op de bomen.

Als de bomen eenmaal geplant zijn, bent u nog niet verzekerd van succes. Nazorg is essentieel voor het wortelen en groeien van de boom. Het geven van water, het controleren en bestrijden van plagen en ziektes is van groot belang om de boom een goede start te geven.

Verplanten

Als blijkt dat een boom niet op de juiste plaats is geplant of moet wijken voor iets anders, is het een mogelijkheid om te bekijken of de boom verplant kan worden. Vooraf beoordelen wij door middelen van een verplantbaarheidsonderzoek of het haalbaar is om de boom succesvol te verplanten. Ook wordt bekeken welke voorbereidingen getroffen dienen te worden en welke verplant methode gebruikt kan worden. Met als resultaat een succesvol herplante boom.

Groeiplaats verbetering

Een zeer belangrijk aspect dat vaak ondergewaardeerd wordt, is de groeiplaats. Een rijk bodem leven, voldoende zuurstof, een niet te verdichte bodem, een goede vochthuishouding, voldoende organische stof zijn allemaal van levensbelang voor een boom. Veel voorkomende oorzaken van slecht groeiende bomen of bomen die dood gaan, zijn vaak te wijten aan problemen onder de grond. Het is niet zichtbaar, maar wel van groot belang. Door het wegnemen van organische materialen die op de grond liggen, te denken aan blaadjes, takjes, worden essentiƫle voedingsstoffen voor het bodemleven weggenomen. Denk dus goed na, voordat je in de herfst alle blaadjes opveegt.

Onderzoek en Advies

Heeft uw boom een holte, beschadigingen, een zwam-aantasting, of een slechte groei? In dat geval kan onderzoek uitwijzen wat de oorzaak is en kunnen wij een passend hersteladvies geven. Ook als u geen raad weet met uw boom, laan, bos, houtwal, of een natuurlijke inrichting van uw terrein kunnen wij een advies uitbrengen.

Referenties

Gemeentes

Hoveniersbedrijven

Particulieren

Bedrijven

Instellingen

Campings

Boomrooierijen

Boomverzorgingsbedrijven

Contact

Claassen Boomverzorging

Facebook

Adres

Molenakkers 6, 5521 GJ Eersel